`

Witamy na stronie internetowej Domu nad Stawami

Ogłoszenia


Zasady obowi─ůzuj─ůce w trakcie odwiedzin w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Spo┼éecznej w Siedlcach w sytuacji zagro┼╝enia wirusem SARS-Cov-2

 1. W zwi─ůzku z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo┼éecznej od dnia 10 czerwca 2021 r. wznawiam odwiedziny u mieszka┼äców „Domu nad Stawami” DPS w Siedlcach.

 2. Mieszka┼äcy zostali poinformowani o zasadach dotycz─ůcych zapobiegania rozprzestrzeniani a si─Ö wirusa SARS-CoV-2, obowi─ůzuj─ůcych w kontaktach z innymi osobami oraz o ryzyku jakie niesie za sob─ů nieprzestrzeganie tych zasad.

 3. Odwiedziny odbywa─ç si─Ö b─Öd─ů dwa razy w tygodniu tj. w czwartek i w niedziel─Ö w godzinach 15.00-17.00 po wcze┼Ťniejszym ustaleniu terminu odwiedzin z pracownikiem socjalnym.

 4. Odwiedziny u ka┼╝dego z mieszka┼äców nie mog─ů odbywa─ç si─Ö cz─Ö┼Ťciej ni┼╝ 2 x w miesi─ůcu.

 5. Do ka┼╝dego mieszka┼äca mo┼╝e wej┼Ť─ç maksymalnie dwie osoby.

 6. Czas odwiedzin nie mo┼╝e przekracza─ç 45 minut.

 7. Odwiedziny odbywa─ç si─Ö b─Öd─ů w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci poza obiektem tj.( w altanach, pod „Nasz─ů Szop─ů”, przy oczku, na ┼éaweczkach w ogrodzie) lub na holu, w sali multimedialnej, w pomieszczeniach uczestników pobytu dziennego, w sali multimedialnej i innych pomieszczeniach na parterze budynku.

 8. Odwiedzaj─ůcy musz─ů przestrzega─ç re┼╝imu sanitarnego, w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci mie─ç w┼éasne ┼Ťrodki ochrony osobistej, zachowa─ç dystans spo┼éeczny (1,5 m) oraz stosowa─ç si─Ö do wszystkich zasad ustalonych przez Dyrektora Placówki.

 9. Paczki przekazywane mieszka┼äcom przez odwiedzaj─ůcych w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci poddawane b─Öd─ů kwarantannie, opakowania zewn─Ötrzne dezynfekowane.

 10. Przed wej┼Ťciem do budynku umieszczona zosta┼éa informacja o zasadach obowi─ůzuj─ůcych osob─Ö odwiedzaj─ůc─ů oraz klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych w zwi─ůzku z podj─Öciem dzia┼éa┼ä prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania si─Ö wirusa SARS-CoV-2.

 11. Osoba odwiedzaj─ůca przed wej┼Ťciem do DPS powinna:

 12. zdezynfekowa─ç r─Öce

 13. zdezynfekowa─ç obuwie

 14. zakry─ç nos i usta

 15. wpisa─ç si─Ö w rejestr odwiedzaj─ůcych

 16. wype┼éni─ç ankiet─Ö dotycz─ůc─ů stanu zdrowia

 17. podda─ç si─Ö pomiarowi temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego

 18. zapozna─ç si─Ö z klauzul─ů dotycz─ůco RODO

 19. zastosowa─ç si─Ö do wszystkich wskazówek podanych przez pracownika odpowiedzialnego za przebieg odwiedzin.

 20. Osoby nie przestrzegaj─ůce re┼╝imu sanitarnego oraz nie stosuj─ůce si─Ö do ustalonych zasad nie b─Öd─ů mog┼éy odwiedza─ç swoich bliskich.

 

 

Zasady obowi─ůzuj─ůce mieszka┼äca poza terenem Placówki w sytuacji zagro┼╝enia wirusem SARS-CoV-2

 1. W zwi─ůzku z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo┼éecznej od dnia 10 czerwca 2021 r. wznawiam wyj┼Ťcia mieszka┼äców poza teren Domu.

 2. Ze wzgl─Ödu na zapobieganie rozprzestrzeniania si─Ö wirusa SARS-CoV-2 mieszka┼äcy „Domu nad Stawami” DPS w Siedlcach b─Öd─ů mogli wychodzi─ç poza teren Placówki tylko w uzasadnionych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu terminu i celu wyj┼Ťcia z pracownikiem socjalnym w godzinach 7.00-15.00 w dni robocze.

 3. Wszyscy mieszka┼äcy zostali poinformowani o konieczno┼Ťci zachowania szczególnej ostro┼╝no┼Ťci poza terenem placówki, o zasadach dotycz─ůcych zapobiegania rozprzestrzeniania si─Ö wirusa SARS-CoV-2, obowi─ůzuj─ůcych w kontaktach z innymi osobami oraz o ryzyku jakie niesie za sob─ů nieprzestrzeganie tych zasad.

 4. Osoby wychodz─ůce poza teren Domu s─ů zobowi─ůzani do przestrzegania nast─Öpuj─ůcych zasad:

 5. u┼╝ywanie maseczek ochronnych w przestrzeni otwartej, je┼╝eli nie ma mo┼╝liwo┼Ťci zachowania 1,5 m odleg┼éo┼Ťci od innych osób.

 6. u┼╝ywanie maseczek ochronnych w przestrzeni zamkni─Ötej m.in. w ┼Ťrodkach komunikacji, sklepach, ko┼Ťcio┼éach, urz─Ödach.

 7. przestrzeganie wszystkich zasad dotycz─ůcych zapobiegania rozprzestrzenianiu si─Ö wirusa SARS-CoV-2 obowi─ůzuj─ůcych w miejscach do których si─Ö udadz─ů np. w sklepie, urz─Ödzie, przychodni.

 8. Obowi─ůzkowa dezynfekcja r─ůk przed wyj┼Ťciem z Placówki i po powrocie.


 

Uwaga!

Wszyscy mieszka┼äcy w razie potrzeby s─ů na bie┼╝─ůco wyposa┼╝ani w jednorazowe maseczki ochronne.