PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2021 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przebudowa instalacji wodociągowej hydrantowej celem dostosowania budynku DPS do przepisów przeciwpożarowych

Roboty budowlane

Zapytanie ofertowe

126 000,00 zł brutto

I kwartał

2.

Oddymianie klatki schodowej w ramach zadania” Przebudowa korytarzy i klatek schodowych w celu dostosowania budynku DPS do przepisów ppoż.”

Roboty budowlane

Zapytanie ofertowe

140 000,00 zł. brutto

II kwartał

3.

Zakup/dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb „ Domu nad Stawami” DPS w Siedlcach

Dostawa

Zapytanie ofertowe

159 285,00 zł. brutto

IV kwartał

4.

Zakup artykułów

żywnościowych

Dostawa

Zapytanie ofertowe

460 000,00 zł brutto

IV kwartał

5.

Zakup środków czystości

Dostawa

Zapytanie ofertowe

85 000,00 zł brutto

IV kwartał

6.

Zakup materiałów opatrunkowych

Dostawa

Zapytanie ofertowe

7 000,00 zł. brutto

IV kwartał

7.

Zakup rękawiczek jednorazowych

Dostawa

Zapytanie ofertowe

20 000,00 zł brutto

IV kwartał

                                                                                                         Sporządził:

                                                                                                         Anna Skólimowska

                                                                                                         Główny administrator