`

Witamy na stronie internetowej Domu nad Stawami

Galeria

05.04.2016 r. Młodzież z ZSP Nr 4 w Siedlcach zakłada nam ogród...

Posadzenie drzew to kontynuacja przedsięwzięcia związanego z zagospodarowaniem wolnej przestrzeni za budynkiem DPS. Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach pod opieką Pani Agnieszki Affek-Starczewskiej stworzyli koncepcję zagospodarowania terenu, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości naszych mieszkańców. Teren będzie służył jako miejsce wypoczynku i rekreacji z możliwością przeprowadzania zajęć terapeutycznych na świeżym powietrzu. Posadzenie drzew jest pierwszym etapem tworzenia naszego parku.

 

Gorąco dziękujemy

za pomoc i pracę Panu Dyrektorowi Leszkowi Rozbickiemu, Pani Agnieszce Affek-Starczewskiej, całemu Gronu Pedagogicznemu i uczniom z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.

 

Gorąco dziękujemy

Panu Januszowi Szerszeniowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Siedlce  za wsparcie finansowe .