`

Witamy na stronie internetowej Domu nad Stawami

Kontakt


           DOM NAD STAWAMI

 

           Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach
           ul. Poniatowskiego 32, 08-110 Siedlce
           NIP: 821-22-14-945

 

 

 

 

 

Kontakt telefoniczny:

tel.: (25) 794 31 41

fax: (25) 794 31 49

 

w. 3142 / 512 444 424 - dyrektor  

w. 3141 – sekretariat

w. 3143 – kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego

w. 3137 – pracownicy socjalni

w. 3140 – administracja

w. 3147 / 724 412 000 – gabinet zabiegowy

w. 4145 – terapia zajęciowa

 

Kontakt e-mail:

dyrektor@domnadstawami.pl

sekretariat@domnadstawami.pl

pracowniksocjalny@domnadstawami.pl

administracja@domnadstawami.pl

terapia@domnadstawami.pl

g.zabiegowy@domnadstawami.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Dominik Doszko
tel.: (25) 794 31 41
iod@domnadstawami.pl