`

Witamy na stronie internetowej Domu nad Stawami

O nas


Stowarzyszenie Przyjaciół "Domu nad Stawami" istnieje od 04.02.2009 roku. Wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000328203, zostało powołane w celu niesienia pomocy finansowej i rzeczowej dla "Domu nad Stawami" i jego mieszkańców, wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców.


Numer konta Stowarzyszenia:
Bank Spółdzielczy w Siedlcach 03 9194 0007 0026 8891 2000 0010

NIP: 821-25-77-949
REGON: 141846800