`

Witamy na stronie internetowej

Galeria

28.08.2015 r. III Ostrowski Festiwal Piosenki Odczarowanej Osób Niepełnosprawnych.

Festiwal obył się na scenie przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Oprócz nas w imprezie wzięły udział: ¦rodowiskowy Dom Samopomocy z Przasnysza, DPS w Ołdakach, DPS im. Kard. St. Wyszyńskiego z Ostrołęki, DPS "Kombatant" z Ciechanowa, ¦DS z Ostrołęki, ¦DS z Makowa Mazowieckiego, ¦DS z Mławy, pan Stefan z Siedlec z zespołem oraz ¦DS z Ostrowi Mazowieckiej. W tym roku tematem festiwalu była piosenka religijna. Niestety nie udało nam się zaj±ć miejsca na podium ale i tak bawili¶my się ¶wietnie. Na koniec imprezy posłuchali¶my recitalu Bernadetty Wiatr, która zasiadała w jury konkursu.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i dobr± zabawę.