`

Witamy na stronie internetowej Domu nad Stawami

Galeria

17.06.2013 r. Konferencja

p.t. „Człowiek w systemie pomocy społecznej na przykładzie wybranych siedleckich instytucji pomocowych”


Organizatorami konferencji był „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
Prelegenci

Prelegenci:

Pani Barbara Myrcha Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcach,
ksiądz Marcin Bochnio Zastępca Dyrektora „Caritas” Diecezji Siedleckiej,
Pan Sławomir Piotrowski Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Siedlcach,
Pani Katarzyna Graniszewska Dyrektor Domu dziecka „Dom pod Kasztanami” w Siedlcach,
Pan Adam Kowalczuk – Dyrektor „Domu nad Stawami”, Pani Maria Gadomska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski.